Visie, missie en strategie

Visie

Apollo Vredestein is een flexibele en marktgerichte organisatie die focust op voortdurende innovatie en optimale benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestatie en ontplooiing van talent als bron voor een succesvol beleid.

Missie

Wij zijn een gezonde, winstgevende onderneming met een regelmatige stroom van nieuwe, innovatieve producten van topkwaliteit, met een uitdagende en ondernemende cultuur, waarin medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen en waar met veel plezier wordt gewerkt.

The Apollo Way

Door als Apollo Vredestein waarden te hebben, trekken wij de juiste collega’s, klanten en leveranciers aan. Wij geven richting aan onze beslissingen en worden daardoor besluitvaardiger. Daarnaast worden we voorspelbaar in wat we doen en hoe we iets doen en creëren we vertrouwen. Onze voorspelbaarheid levert duurzame relaties op. Wij verwachten van alle medewerkers dat ze in hun gedrag deze waarden laten zien.  

 

Contact | Sitemap | Disclaimer | Copyright © 2012. Apollo Vredestein B.V. Alle rechten voorbehouden.