Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

“Designed to protect you” is het uitgangspunt in het MVO-beleid van Apollo Vredestein B.V.. Wij spreken hiermee uit een duidelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen richting de gebruikers van onze producten, onze werknemers, maar ook richting de omgeving en de maatschappij waarvan wij deel uitmaken. Een verantwoordelijkheid om producten te vervaardigen die ons allen veilig thuis brengen. Maar ook een verantwoordelijkheid deze producten op een veilige en verantwoorde wijze te ontwikkelen, te vervaardigen, te transporteren en te hergebruiken. Veilig in de breedste zin van het woord waarin eenieders gezondheid centraal staat en het ons omringende milieu gerespecteerd wordt. De drie kernthema’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, People, Planet en Profit, staan centraal in ons beleid.

Om het MVO-beleid van Apollo Vredestein B.V. te concretiseren, rapporteren we onze People-, Planet-, Profit-activiteiten op basis van het Global Reporting Initiative op A-level.

Op deze website kunt u in verschillende documenten meer lezen over wat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons als bedrijf betekent en hoe we dit in onze dagelijkse werkzaamheden implementeren.

MVO-beleid
Sociaal jaarverslag
MilieujaarverslagContact | Sitemap | Disclaimer | Copyright © 2012. Apollo Vredestein B.V. Alle rechten voorbehouden.