Disclaimer


Bij het beheer van deze website betracht Apollo Vredestein B.V. steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) juist is. De informatie op deze site geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Apollo Vredestein B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met Apollo Vredestein B.V. ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Voor zover vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Contact | Sitemap | Disclaimer | Copyright © 2012. Apollo Vredestein B.V. Alle rechten voorbehouden.